Nájdem ho tu keď sa vrátim? Nebudem mať papuču? Nepríde mi domov srdečný pozdrav?

Pri nesprávnom parkovaní vás čaká pri najlepšom potupa, pravdepodobne pokuta, a ak tým niekoho veľmi nahneváte, tak aj poškodenie vášho auta. Nie vždy pri parkovaní ide o nedostatok vhodných miest, ale často zohráva úlohu aj nevedomosť či arogancia. Kto si myslí, že pokuty za parkovanie sú a budú doménou miest, sa možno od mája presvedčí o opaku.

Doteraz sa zle odparkované autá mohli riešiť len vtedy, ak boli odfotené technickými prostriedkami, ktoré využíva alebo používa Policajný zbor. Skupina koaličných poslancov prišla s návrhom aby aj obce (mestá a dediny) mohli vyhotovovať dôkazy a následne cez inštitút tzv. objektívnej zodpovednosti uložiť pokutu. Táto novela by mala platiť od 1. mája 2021. Aj keď nič ešte nie je isté, oplatí sa zopakovať si, či dokonca naučiť sa, kde všade nemôžeme stáť. 

Novinky, ktoré vás v autoškole (možno) neučili

Od 1. apríla 2020 je účinná vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení, ktorá priniesla viaceré zmeny. Niektoré značky sa zmenili, iné zrušili, ďalšie premenovali a dokonca sa predstavili aj značky nové. Momentálne sa nachádzame v tzv. prechodnom období, trvajúcom do 31. marca 2022, v ktorom platia nové aj staré značky. Po tomto dátume zmizne z ciest napríklad stará známa „žltá čiara,“ odborne nazývaná pozdĺžna súvislá čiara žltej farby, ktorá zakazovala zastavenie a státie. To isté platí aj pre prerušovanú žltú čiaru, ktorá zakazovala iba státie. Načo sa doteraz príliš neprihliadalo bolo, že značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia platia aj na priľahlý chodník. V novele je to pri nich exaktne spomenuté a novinkou je, že parkovať smiete len na strane priľahlej ceste. Nezabudnite pri tom nechať chodcom minimálne 1,5 metra, aby sa mohli navzájom vyhnúť napríklad dvaja rodičia s kočíkmi, ktorí majú povolené vychádzky.

Zdroj: Google Maps

Takto sa už neparkuje.

Mimochodom, aj pri týchto dvoch značkách sa stretnete s novým vizuálom, ktorý vás môže zaskočiť. Spomínané značky platia po najbližšiu križovatku alebo sa používali dodatkové tabuľky so šípkou hore pre začiatok úseku, obojstrannou šípkou pre priebeh a šípkou dolu pre koniec úseku platnosti. Nový dizajn má šípku k ceste v hornej polovici pre začiatok úseku a šípku od cesty v dolnej polovici pre koniec úseku. Pýtate sa prečo takto nelogicky a prečo to neostalo pri odtiaľto až tam? Aj ja.

Zdroj: Kubo Baňovič

Nové značenie.

Čo je zastavenie a čo je státie?

Podľa zákona je pojem zastavenie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu státie je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie. V praxi je ten rozdiel taký, že pri zastavení, sme k dispozícii pri aute alebo poblíž, ak napríklad práve nesieme pračku dole po schodoch a pri státí môžeme auto zamknúť a odísť, bez toho aby sme niekomu prekážali.

Vyhodíš ma na tejto zastávke?

Nie. To je jediná odpoveď, ktorú by od vás mal pasažier počuť pri takejto požiadavke. Aj v prípade autobusovej zastávky sa nám síce žltá farba stratí, ale význam zostane. Samotná Cikcak čiara (áno, takto sa nazýva v zákone) vyznačuje miesto, kde je zakázané státie. Ak je však doplnená nápisom BUS, TRAM či TAXI nesmiete tam ani zastaviť. Porušovanie tohto pravidla patrí k tým najčastejším, rovnako ako zaparkovanie auta na ceste tak, že neostane pruh široký 3 metre pre každý smer jazdy. Na tomto mieste sme sa dostali k parkovacím problémom v dedinách, ktoré často pri prejazde vyzerajú ako prekážková dráha.

Pravidlo, na ktoré sa zabúda

Pri jazdení po okreskách, v dedinách či meste sa často hrávame hru na policajta, kde počítame autá, ktoré sú zle zaparkované. Najviac šoférov ignoruje alebo zabúda najzákladnejšie pravidlo parkovania. Zastavujeme a stojíme vždy vpravo v smere jazdy. Jediný prípad, v ktorom to neplatí, je jednosmerka. Má to minimálne dva praktické dôvody. Pri parkovaní v protismere sa môže stať, že neuvidíte zákazovú značku, ktorá je vám otočená chrbtom. Rovnako máte pri pozdĺžnom parkovaní zhoršený výhľad na cestu, pretože šoférova sedačka je bližšie ku kraju cesty. Zároveň nevidíte nič v späťáku, lebo autá, ktoré ohrozujete vyparkovávaním, prichádzajú spredu.

Zdroj: Google Maps

Dvojnásobné parkovanie v protismere, na žltej čiare a v križovatke. V prípade zeleného auta ešte aj nenechanie 3 metrového pruhu pre každý smer jazdy.

Hlavne nezavadzať

Kým sa dostaneme na označené parkovisko, pozrime sa iné časté chyby pri posudzovaní vhodnosti miesta na odparkovanie. Veľmi nemilý je prípad, keď sa voľné miesto, ktoré vidíte, zmení na vjazd do domu či stanovisko smetiakov. Ani jedno nesmiete blokovať. Viaceré miesta bývajú vyznačené značkou Vyšrafovaný priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.  Rovnako si dávajte pozor, aby ste nezastavili na priechode, či 5 metrov pred ním a pri vyšších autách aj na prekrývanie vertikálnej značky. Veľkým problémom býva parkovanie v križovatke, kde znemožňujete kvalitný výhľad na cestu ostatným, ktorí do nej vchádzajú. Od hranice križovatky musíte nechať minimálne 5 metrov po vaše auto. Máme však jednu výnimku, ktorá poteší. V obci môžete zaparkovať v križovatke tvaru T na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty. Podstatné je ešte povedať, že auto patrí na cestu a keďže tráva ani hlina cesta nie je, neparkujte na nich pokiaľ nie sú vaše.

Zdroj: Google Maps

Dodávka nenecháva 3 metre pre každý smer jazdy, zároveň stojí hneď pred priechodom a blokuje výhľad na chodcov a vertikálnu značku (prikázaný smer jazdy vľavo).

Modrá je dobrá

S modrou farbou sa v prípade parkoviska môžeme stretnúť v dvoch prípadoch. Jednak na značke pre parkovisko a zároveň sa touto farbou začali maľovať miesta s plateným alebo časovo obmedzeným státím. Iné parkovacie miesta môžu byť vyznačené akoukoľvek farbou okrem žltej. Dôležité je, že čiary na parkovisku by pre nás mali byť stenami, cez ktoré sa neprechádza. A to ani dopredu, ani do strán. V omaľovánkach to tiež nikto nemá rád. Obľúbené u neskúsených šoférov je zarovnávať auto tak, že prejdú cez svoje parkovacie miesto do boxu oproti. Nepríjemné to môže byť pre šoféra, ktorý práve doňho chcel zaparkovať. Na parkoviskách, kde sú miesta vyznačené, musíte hľadať ďalšie voľné, pretože mimo týchto miest nesmiete zaparkovať. Na tých neznačených len myslite na to, aby ste nikoho nezablokovali. A keď už napríklad v tej Petržalke musíte, nezaťahujte ručnú brzdu.

A to nie je všetko

Aj napriek dĺžke článku, sme nespomenuli všetky miesta, kde je zakázané zastavovať či stáť. Spomínali sme tie najčastejšie chyby a novinky. Pre zosumarizovanie odporúčame Zákon č. 8/2009 § 23 – 25 a Vyhlášku č. 30/2020, kde nájdete všetko potrebné.

Autor článku: Kubo Baňovič

carguys

Archeológ, ktorý vymenil staré vykopávky za moderné stroje. Patrí do novšej generácie inštruktorov v autoškole. Už ako dieťa sa hrával na trenažéri častejšie ako na počítači.